gylð

211

gæt

Jóms 31, rjóöa g-is góma Rv 31. Jfr fjall-, hof-, ol-.

gyldinn, gyldnar Hálfs VI 10 sikkert skrivefejl for gyldar se gylla.

Gylfi, m, blandt søkongenavne, pul IV a 1. I kenninger, for hav: G-a (ved rettelse) grund Eg Skj, G-a láð Kolb 2, 4, G-a rost pSær 4, 1, — for skib: glaðr G-a Hast 2, PI 35, gnapmarr G-a pór, G-a skíð Ód 23, G-a hreinn Steinunn 2; identisk med denne G. er G., Halfdan gamles søn; som betegnelse for 'konge': Hhund I 49, II 27; sagnkonge (i Sverrig?) Rdr 13.

Gylfir, m, sagnperson, Qrv IV p 2 (v. L). — g-irs Háv 12 er forvansket.

Gylfr(?), f(P), i Gylfar straumar Sól 42, det er ganske usikkert, hvad der menes; ordets form er heller ikke sikker.

gylfringr, m, v. 1. til glymringr (s. d.), sværd, Hák 5; dette er muligt den rigtige læsemåde, stamme: gylfr-, i aflyds-forhold til gjalfr(?).

gylla, (-da, -dr, yngre: -ta, -tr), forgylde; forekommer kun i part. gyldr, gyltr: g-t horn Stúfr 1, Rst 13, g-å vé, faner, pGisl 9, g-å stong Sigv 2, 6. 12, 7, g-t hlýr Rst 14, g-ar sýjur Sturl 3, 15, g. reiöi, takkelage, Hfr Lv 24, g-ir stafnar Akv 5, g-ar grimur, (drage)hoveder, Gudr II 16, g-ir andfetlar Harkv 19, g-ar brynjur Hálfs VI 10, g. kálkr Akv 33. Jfr silfrgyltr.

Gylling, /, ø i Saltenfjorden (Norge), pul IV bbb 3.

Gyllir, m, 1) hestenavn (af goll, 'med guldhårfarve'?), pul I a 3, IV rr 1; en af asernes heste, Gri 30; unna g., skib, Ht 19. — 2) som jættenavn pul IV f 1.

gylmir, m, blandt hanenavne, pul IV uu.

gyltr, /, so, g-ar griss Hfr Lv 20.

gyma, /, blandt jordens navne (beslægtet med gymir? vokalen metrumbestemt), pul IV æ 1.

1.  gymir, m, 1) hav, pul IV u 2, g-is . vagnar, skibe, Tindr 1, 2. — 2) (som

egennavn på havguden) G-is vglva, Rán, Refr 4, 2, G-is ljóð, havets brusen (jfr sammenhængen), Yt 25. Jfr hver-, sår-.

2.  Gymir, m, jætte, pul IV b 1, Gerds fader Ski 6 o. s. v., Lok 42, Hyndl 30. Jfr Sahlgr. Edd-Scald. 240 f.

gyrSa, (-ða, -ðr), omgive, omringe, gerva g-an så, omringe sængen, Rdr 5, g-ask naðri véttrimar ESk 6, 47, gyrör hjorvi Steinn 1, 3, skglmum g-ir Gudr II 19; binde omkring, g. við ró Rv 22 (men sammenhængen er ikke helt sikker); g. fyr viti, forhindre straf, ESk 13, 5.

gyrðill, m, bælte, g. Garta, havet, ESk > 13, 13. Jfr bi-, bolm-, víð-.

gyrðingr, m, bælte (eller 'noget som omgiver'), hauðrs g., jordens bælte (mid-gårdsormen ), slange, Merl II 16.

Gyrðr, m, sagnperson, Hyndl 18.

gyrja, (*guröa, *guriðr), tilsmudse, (f. eks. ved blod), spjót, pats g. mun granar þínar Hálfs II 1, vistnok af gor, n, 'mave-

vælling' (også no. 'dynd, søle'), no. gyrja 'mudder, slam' (Aasen).

gýgr, /, 1) jættekvinde, Vsp, 42, g-jar kyn Helr 14, en fglva g., om Sinmara, F'l 29, g-jar gaman, en jættekvindes elskov, Vafpr 32, g-jar grætir, Tor, Hym 14, gagnstigr g-jar, jættekvindens genvej, klippe, Hskv 2, 7, g-jar glaumr, jættekvindens hest, ulv, ESk 10, 1, g-jar sól, uvist hvad der menes, Sól 51; — skógs g., økse Sigv 7, 4 (jfr Rimmugýgr), skjaldar galdrs g., d. s., Grettis 1. — 2) økse, pul IV m. Jfr brauð-, Rimmu-.

gæfa, /, lykke (egl. 'det givne'), jfr auðna), skapa gðlingi g-u Ht 12, sýn g. Arm 3, til g-u ýta Likn 36. Jfr 6-.

1.   gæfr, adj, 1) mild, god, heldbringende, g-i heit, om Kristi løfte til røveren, Has 24. — 2) huld, afholdt, g. vifi Rv 19. Jfr Ó-.

2.   gæfr, adj, verbaladj. til gefa, som kan, hor, skal gives, kveöa lítit lauki g-t til auka, man siger, at kun lidet skal der gives løget til forøgelse, o: for at det kan vokse, Hhard 13.

gæfufullr, adj, fuld af held, lykke, om biskop Gudmund, Gd 52.

gæfuleysi, m, mangel på Ivkke, uheld, Grett 1, 4.

gægjask, (-ðisk, -zk), liste sig til at se, kikke, g. á krossinn, om djævelen, LU '60.

gægr, m, titten, skelen, g. es þér í augum, pórhildr.

gæibrúðr, /, agtsom, tænksom kvinde (af gáa), Bbreiðv 5.

gæi-Þrúðr, /, 'agtsom Trud', g. hrosta lúðrs, kvinde (egl. Tråd som sorger for, er beskæftiget med hr. 1.), Ormr 1, 5.

1.   gæla, /, blandt vedraheiti, pul IV oo 2, betyder vist 'meget svag vind', eller 'blikstille', jfr no. gjælsjoad 'klar, blank, gennemsigtig sø' (Aasen), og gjæla, let vind som netop kruser vandet, luftning' (Ross).

2.   Gæla, /, norsk o, G-u gyrði, søen, ESk 13, 14.

gær, adv, 1) i går, pjóðA 1, 18. 4, 1; nú né i g. Hamd 2, g. á morgun, i går morges, Hhund II 12. — 2) i morgen, þótt nú eða í g. deyim Hamd 30 (jfr GKísl. Aarbb 1867 s. 160 f.).

1. gæta, (-tta, -tt), 1) bevogte, med gen., g. geita Rp 12, g. hesta Hhund II 39, g. segls tv 15, g. tungu, vogte, passe på sin tunges rigtige bevægelse, ikke at udtale noget urigtigt, Am 9, eins at g., at iagttage en(hver) enkelt, K,rm 8; beskytte, med gen., g. jarðar Sigv 13, 8, g. Nóregs Ólhv 2, 5, g. Grjótvarar Ólhelg 5, goð gætti Gylfa hreins Steinunn 2, gæt min Kolb 2, 10, er ek skal g. LU 24, med acc, g. frið Giz 1, sås gætir landsfolk ESk 6, 16 (her v. I. ét hds for folks), g. fostur EGils 2, /; gættr frá losta Nikdr 3. — 2) medium, g-ask, egl. 'se sig om', gætumk (hds gen-) hins, jeg antager det, Korm Lv 29, gættisk pess Glaumvgr, omtalte det med bekymring, Am 21, g-ask

14*