hjpr

259

Hjgr

34; hríð er her egl. overflødigt, men må betegne en enkelt 'byge' (storm) i det store 'uvejr'.

hjgrgœðir, m, 'sværd-forstærker', h. hríðar hlunns = hjor-hríðar hlunns gœðir, 'sværd-bygens, kampens, stok' sværd, dets gœðir 'kraftige svinger', kriger, Gretiis 44; h. hríðar — gœðir hjorhríðar, d. s., Guðl.

hjgrggll, /, 'sværd-klang', kamp, h. vas þá Sigv 8, i h. Sturl 4, 24.

hjgrklofinn, adj, sværdspaltet, h-ar Geitis hurðir, skjolde, spaltede ved sværdet, Vigf 1.

hjorklufiðr, adj, sværd-kløvet (klufiðr, part. til klyfja, v. 1. kleyfðan, klyíðan, klufðan, der står i alle hds. acc. for dativ), of hjorklufðu valtafni, over de søndrede lig, Sturl 5, 10.

hjgrkrafiðr, adj, 'sværd-krævet', som har fået bud om at bruge sit sværd, opfordret til at komme til kamp, eller 'krævet af sværdet', o: bidt af sværdet? pSær 2, 4.

hjorlaut, /, 'sværd-land' (laut, fordybning i jorden, jfr det hule skjold), skjold, h-ar hyrr, sværd, dettes ping, kamp, Vell 31.

Hjgrleifr, m, sagnkonge, Hálfs II 2; en anden sagnperson, Hhund I 23.

hjgrleikr, m, 'sværdleg', kamp, spara h-k pSær 4, 3, i h-k Osvinf, h-s hvati, kriger, Hfl 18, h-s hvatr, rask til kamp, Reg 23, h-s mildr SnE II 222, heyja h-k Asm II 3, h-s haukr, ravn, Hl 25 b.

hjgrlestir, m, 'sværd-bryder', kriger, Hard 4.

hjorlundr, m, 'sværd-træ', kriger, PI 17, Rst 9 (ved rettelse af her-). . hjgrlggr, m, 'sværd-væske', blod, blanda saman h-legi, blande hinandens blod sammen, kæmpe med og fælde hinanden, Fdfn 14.

hjgrmeiðir, m, 'sværd-ødelægger', kriger, Tindr 1, 4.

hjgr-Móði, m, 'sværd-Mode', kriger, G Dropl 5.

Hjgrnagli, m, Tjærnaglen (i Sydhord-land), ploft 2, 5.

hjgrnet (rettelse for hrænet), n, 'sværd-nœt', skjold, h-s Gnó, kamp, GSúrs 33.

hjornjótr, m, sværdejer, kriger, hverr drengr h-s, enhver af krigerens mænd, Hálfs IV 4.

hjgr-Njgrðr, m, 'sværd-Njord', kriger, pmáhl 5 (i pi. -Nirðir).

Hjgrolfr, m, søkonge, pul IV a 3.

1. hjorr, m (opr. u-st, men blev va-st., pi. hjorvar; gen. sing. dog hjors og — den oprindelige form — hjarar, °jfr Skjspr 30), pul IV l 1, HHj 43, Fdfn 1, GSúrs 30, Háv 1, Hfr 3, 17, Korm 1, 2, ESk 6, 43, Rrm 1 o. s. v., hvass h. Fdfn 6. 28. 29, bitr h. Reg 26, æfr h. Gldr 5, punnr h. Ht 7, h. golli merkðr ESk 6, 44, læ-blandinn h. Guör II 38, h-s megin, sværdets styrke^ det kraftige sværd, Fåfn 30, bregða h-vi, h-um, Rp 37, Hhund I 46,

II 24, rjóða h-r Fåfn 24, Hfl 10, h-var sungu pGisl 6, h. gall Gldr 5, Rst 5, h. gein GSúrs 34; h-ar munnr, æggen, GSúrs 7. I kenninger, for kriger: h-ar Baldr Ht 43, h-ar pundr Korm Lv 64, h-ar draugar Ht 47, h-s berdraugar Glúmr Lv, h-ar lundr Ht 60, h-ar fJQrr porm 1, 15, h-va ýtir Eg Lv 33, h-s brakrQgnir Vell 8, h-s hríðremrair Vell 11, h-va friðskerðir Hfr Lv 12, for kamp: h-s, h-va gnýr GSúrs 30, Hfr 2, 1, h-va glam (v. I. hlom) Hfl 4, h-va hljómr Tindr 1, 10, h-va rodd Sindr 8, jfr det anførte h-s brakrognir, h-va hregg fór 5, Jorns 30 (hreggviðr). 36 (hreggboði), h-va hríð ísldr 21; h-ar leikr Sturl 4, 20; h-va hnit pSær 2, 1, for skjold: h-va borg Mark 1, 32, for hoved: h. Heimdalls, -ar Grett 2, 7, Bjarni

1  (jfr Heimdallr), — for oksehorn: hæfis h. Yt 18. á hjorvi Lok 49. 50, er uforståeligt; man væntede en betegnelse for 'sten, klippe'.

2. Hjgrr, m, sagnkongen H. Hálfsson, Bragi Lv 1. Navnet er vel identisk med 1. hjorr.

hjgrregn, n, 1) 'sværdregn', kamp, at h-i pTref 3, Qrv IX 63, NJQrðr h-s, kriger, Isldr 20. — 2) 'sværd-regn', blod, væri hendr þvegnar í h-i GSdrs 28.

hjgrróg, n, 'sværd-strid', kamp, draga(sk) at h-i, begive sig til kamp, pjsk 1, 2.

hjgrrunnr, m, 'sværd-træ', kriger, Eg Lv

2  (ved rettelse for hyr-), Rst 14 (ligeledes for her-), Hard 14.

hjgrrgdd, /, 'sværd-røst', kamp, heggr h-ar, kriger, GSúrs 36.

hjgrsalmr, m, 'sværd-salme', kamp, Hl 13 a.

hjgrsenna, /, 'sværd-strid', kamp, at h-u pTref 4.

hjgrskúr, /, 'sværd-byge', kamp, Hl 41 a.

hjgrstefna, /, 'sværd-stævne', kamp, h-u til Hhund I 13.

hjgrstœrðr, adj, 'sværd-forstærket', gjort kraftig ved sværd, h. hjaldr Sturl 5, 19.

hjgrteinn, m, 'sværd-tén', h. hríðar — hjgr-hríðar, sværdbygens, kampens, ten, sværd, EGils 1, 14.

hjgrtr, m, hjort, Gri 26. 33. 35, PI 10, h. hgbeinn Guðr II 2, sólar h. Sol 55, h-ar horn Sól 78, i h-ar liki PI 7, tilnavn til Tora, Ragn II 4. I kenninger, for kvinde: bekkjar h. Qlvir 2, — for skib: h. (ved rettelse for hart) Vanår Rv 22, branda h. Ragn X 5, vengis h. Hharð 4, stinga h. Ht 73. jfr lindi-.

hjgrundaðr, adj, sværd-såret, såret ved sværd, Sigsk 48.

Hjgrungavágr, m, Liavåg på Hareid-landet (Norge), Jorns 20, Gd 58.

hjgrvangr, m, 'sværd-vang, -land', skjold, h-s hirðandi, kriger, Hfr Lv 17 (skr. -fang-).

Hjgrvarðr, m, sagnperson, en af An-gantys brødre, Herv II 2; — en anden Hyndl 32, — Helges fader, HHj 1. 3.

17*