hlaup

261

hleyp

hlaupa, (hljóp, hlaupinn), løbe, springe, fúsir hlupu LU 49, h. fjandr, løbe (flygtende), LU 61, h. of Jaðar, løbe (flygtende), Harkv 11, h. inn, slippe løbende ind, Fj 17. 18, h. úti á nóttum, færdes omløbende ude, Hyndl 47, orvir upp at h., løbe op, begive sig afsted, Harkv 17, h. of elda, springe over, igennem, bål, Anon (X) II B 1, h. of staf, springe over en stok, Máni 2, h. i haug, løbe, d. v. s. bryde ind, i hojen, Anon (XIII) B 61, h. á sæ pmáhl 11, h. af unnar hesti, springe overbord, Eg Lv 8; hljópu marir barða pGísl 2; h. á bak, bespringe (om en hingst), Anon (X) I B 3; h. fyr e-m, flygte for en, pmåhl 12, h. ept e-m, løbe efter en, Yt 2; malmr (sværdet) varð at hlaupa meðal hauss ok herða Gísl 1, 18.

hlaupmarr, m, 'løbende hest', borða h., skib, Ingj 1, 5. Jfr hlaupstóð.

hlaupsild, f, (pi. -sildr), 'løbende sild', h-r Egils gaupna, de ud fra (bueskytten) Egils hånd løbende sild, pilene, Eyv Lv 14.

hlaupstóð, n, 'løbende heste', h. jotuns móður, ulvene, Od 24. Jfr hlaupmarr.

hlaupa, f, en elv, hvori der er flom (hlaup), rivende, vandfyldt elv, pdr 5.

lilaut, n, offerdyrs blod, især vel det, der skulde anvendes rituelt, hristu teina ok á h. sgu, (guderne) rystede tene (o: hlautteinar, s. d.) og så på blodet (de ved tenene spredte bloddråber? for at skaffe sig en bestemt viden), Hym 1.

hlautgeirr, m, 'offerblods-kost', = hlaut-teinti, h-s hæli-Baldr, om en blotmand, Hfr Lv 22; ordet beror iøvrigt på rettelse for hrævinz, hlokæirs (for hlotgeirs = hlaut-)-

hlautteinn, m, offerblods-ten, et slags kost til at stænke blodet med (jfr Hkr I 187), h-s hreytir, om en dreng som hov-tjæner, pvíðf.

hlautviðr, m, offerblods-træ (stok), vistnok s. s. hlautteinn (v. 1. hlutviðr, s. d.), þá kná Hœnir h-ö kjósa, 'vælge offerblods-stok', må hentyde til en skik at spå ved hjælp af offertene (jfr Hym 1), som det synes (i dette tilfælde) ved at vælge mellem flere (i blod dyppede?) træpinde (hvilket minder om Tacitus' beskrivelse af Germanernes sortes ved hjælp af surculi), Vsp 63; hvad der her meddeles om Hóner, skulde hentyde til, at han efter ragnarok indretter en offerhandling og ofring som i tidligere tider.

hlátr, m, (-rs og -rar), latter, firrask h., om latter som tegn på glæde, om Kristus, LU 42, h-s, h-rar bann, latterens hindring, sorg, G Sur s 5, Mhkv 9, hafa e-n at h-ri Håvm 132, taka h. við h-ri Hávm 42; — h-ra hamr, brystet, Hfl 20. I kenninger for guld: Iðja h. Ófeigr 3, h. hellis Qauta Egils 1, 14.

hlátr-Elliði, m, 'latter-Elliðe (skib)', bryst (eller overkrop), kjolr h-a, ryg, pdr 14.

hleði, m, dør (til at skyde for åbningen, jfr SnE II 428: h. Óðins o. s. v. == skjold), men ordet findes ellers ikke i digte, medmindre det skulde foreligge i det dunkle sted Hamd 22: Hitt kvaö pá hróðrglgð (eller Hr-?) stóð of hleðum, men versemålet taler for vokalens længde (hds har é).

hleðit, Eviðs 4, urigtigt og forvansket, for hlotit?

Hleðjolfr, v. 1. (urigtig) for Hlévangr, s. d.

Hleiðr, /, (gen. -ar og -rar), Lejre (på Sælland), H-ar stillir SturlB 3; H-rar atseti Steinn 1, 2, H-rar stóll Grott 20.

hleifr, m, rundt brød (konkret), lev, við h-i Håvm 139, halfr h. Håvm 52, økkvinn h. Rp 4, h. þunnr, hvítr af hveiti Rp 31; Leið 27. Jfr rug-.

Hleifruðr se Hléfoðr.

hleifsvelgr, m, 'brød-sluger', h. himins, slugeren af himlens brødrunde skive, solen, egl. jætten Skoll, der sluger solen, og så jætte i alm., men ordet er v. 1. til det rigtigere hvélsvelgr, Anon (X) II B 6.

hlekkr, m, ring (i en kæde), lænke, handar h., armring, Ht 87, Manar h., (øen) Mans (Møens) lænke, havet, Ht 77.

hlemmidrifa, f, 'bragende byge' (eller 'vældig byge?'), Hildar h., bragende kamp, Ht 54.

hlemtnisverð, n, 'vældigt sværd', h. ståls, stavnens vældige sværd; s. s. hvad der ellers kaldes brandr, Snæbj 2.

hlenni, m, rapser, tyv, hvinna ætt ok h-a Sigv 12, 5, h-a helkannandi (s. d.), Gldr 2, h-a dolgr, fyrste, Am 2, 17; lignende kenninger: h-a hneigir Sigv 1, 5, h-a hneykir Sturl 6, 5, h-a svæfir Am 6, 15, h-a preytir Am 2, 17, h-a þrýstir Am 2, 12, — h. Ánss 3 uforklaret.

hlennimaðr, m, rapser, tyv (s. s. foregående), h-menn ok hrossaþjófar Hárb 8.

hlera, (-aða, -at), lytte (i smug), Hsv 33.

hlertjgld, n. pi, Hytte-, høre-tælte', øren, Arbj 9.

hleypa, (-ða, -ðr), lade løbe (hlaupa), hesti h-ði, satte hesten i fuld fart, Rp 37, h. hlunna stóðum (hds skíðum) geima slóð, henover havets vej, Ht 76, og absolut: þás hleypöuð ór mínum garöi Nj 18; brandar h-ðu blóði ór undum, lod blodet stramme ud, Sturl 3, 8.

hleypiblakkr, m, 'hest som kan sættes i stærk fart', h. hlunns, skib, Ótt 3, 10 (jfr hnekkir).

hleypikjóll, m, 'skib som kan sættes i bevægelse', hæls h-ar, sko, pjóðA 3, 19 (jfr brjóta og hris).

hleypimeiðr, m, 'træ som sætter i bevægelse', h. hlunnviggja, som sætter skibene i fart, søfarer, Hfr 2, 5.

hleypir, m, som sætter i fart, bevægelse, h. hlunns rastar (søens) hesta (skibenes), søfarer, Bjhit 2, 19, h. kjóls, d. s., pBrún 4.