hlíð

263

hlíta

der og) arm, Korm Lv 43, — Meita h-ir, søen, bølgerne, Am 2, 18, skipa h., bølgen, skipa h-ar ból, havet, Snæbj 1, jfr Meissner 98, — h. fjornis, hjælmens li, hoved, Ht 65, — hauðrmens h-ir, slangens lier, guldet, Hást 8. I kenninger for kvinde (hlið = Jorð): h. hrings Mv II 20, h. auðs Hard °2. —- Som stednavn {i Norge) ESk 6, 37. — hlíði Korm Lv 30 fejl for hildar. Jfr beö-, hneigi-.

hlíðrækjandi, m, kun i heiðar jofra galdrs h. = heiðar hlíð-jofra galdrs rækj-andi, hedeskråningens konge, fjældkonge, jætte; dennes galdr, tale, sang, guld, dettes rækjandi, plejer, besidder, (rig) mand, ESk 13, 2.

hlíðþang, n, 'liens tang', græs, træer (jfr hlíð), halir's benævnelse på viðr, skov, Alv 28.

hlif, /, (pi. -ar og -r), 1) værn, beskyttelse, á skjold (skal) orka til h-ar Hávm 82, veita e-m h. Od 28. — 2) det som vder værn, skjold, pul IV r 1, hvítar hlífr PjóðA 3, 14, h. vel skrifuð Gísl l, 12, hjorr gall við h-ar Gldr 5, hlommun vas á h-um Harkv 9, jfr Jorns 32, við h-ar prgm Hfl 4, hafask h-ar fyrir Hák 11, ganga framtn fyr h-ar Jorns 24, benda h-ar Rp 42, h. raufsk Sigv 12, 19, h-ar brustu Rst 23, h. varð brotna pGisl 4, maltnr beit h. Isldr 26, h-ar kngttu glymja Mark 1, 17; keyra h-um of land, omgive et land med skjolde, o: med flåde, Mark 1, 24. I kenninger, for kriger: h-ar pollr PI 52, h-ar valdrGldr 4, for kamp: h-a gnýr pGisl 10, h-ar peyr Od 12, for sværd h-ar eldr Grett 1, 3, h-a hneiti-knifr Eg Lv 39, h-ar skelfiknifr Eg Lv 40, h-ar harðgleipnir (s. d.) pdr 11, — for økse: h-ar flagð Vell 24 (jfr hlym-Narfi), h-ar flagða hristendr, krigere, GSúrs 34, h-a golkn Hfr 3, 8; — h. findes som v. 1. for hlífð. — Som kvindenavn (en af Men-glads møer) Fj 38.

hlífa, (-ða, -t), beskytte, skåne, med dativ, h-ðir oðrum, du beskyttede, frelste den anden '(modstanderen), HolmgB 8, þærs grami h-ðu Hhund I 54, hlífðit Kristr, Kristus beskyttede ikke, kunde ikke beskytte, Steinunn 2, h. stilli, frelse (evigt), Mark 1, 11, bezt h-andi í þessu lííi, om bönner, Gd 79; h. sér, holde skjoldet for sig, Sindr 8, porm 2, 23, Am 3, 3 (det er dog muligt, at udtrykket betyder 'skåne sig, spare sig', men jfr følgende), h-ask skjoldum Am 4-4, h-ask fyr hoggum Qrv IV a 1; h. e-m við e-u, beskytte en mod noget, PI 19, h. við ekka Svarf 10, — spare, h. eyri EBrún. Part. hlifandi, beskytter', blandt hjælmenavne, pul IV s 1.

hlifarlauss, adj, uden skjold, vega h. Ólhv 2, 10.

hlifarstyggr, adj, 'skjold-skyende', som er tilböjelig til at kæmpe uden skjold (måske rettere i to ord), pórolfr, Steinn 1, 4, Bkrepp 4.

hlífð, /, — hlif, skjold, Hl 20 a, 21 b, 35 a, 37 b, 38 b.

hlifél, n, 'skjold-byge', kamp, pjóðA 3, 1.

hlífgrandi, m, 'skjold-ødelægger', sværd, Ht 17.

hlifi-Nauma, /, 'beskyttende Nauma (dis)', hallvarps h., Hel, (jfr hallvarpr), Yt 30.

hlifiskjojdr, m, 'beskyttende skjold', hæstr h., om korset, Likn 40. Jfr hlif-skjoldr.

hlifnunnr, se hlifrunnr.

hlifrunnr, m, 'skjold-træ', kriger, mand, Likn 11; (ved rettelse, af -nunnr), porm Ol 3.

hlifsendir, m, 'skjold-sender', som sætter skjoldet i bevægelse, mand (efter-klassisk), pormúl 1, 3.

hlífskjgldr, m, = hlifiskjoldr, hafa h-d fyr sér Hálfs IX 5; h. Dana, Daners værn, om Knud d. store, Sigv 10, 9.

hlíftrauðr, adj, = hlifarstyggr, som nødig beskytter sig med skjold, Steinn 3, 2.

Hlífþrasa, f, en af Menglads møer (hds -pursa), Fj 38.

Hlin, /, navn på Frigg, Vsp 53; selvstændig gudinde pul IV h 2 (jfr SnE I 116 og pul IV yy 3). I kenninger for kvinde: H. hrings Grettis 9, H. hringa Korm Lv 3, H. bauga Giz 2, 1, H. handar girðis Korm Lv 60, H. handar bála Korm Lv 40, H. hafleygjar Bbreidv 4, fjarðar elgs fúrvangs H. GSúrs 25, H. doggvar hyrjar EGils 1, 30, H. Vinu grænleiks (s. d.) EGils 1, 22; H. goðvefjar, -vefs pmáhl 9, EGils 1, 12, H. linu Korm Lv 19. 33; H. hvítings Leiknir, H. olbœkis Tjprvi, H. heiðar jótra, stenenes LÍ., Hl 2; H. hauka klifs, armens H., Eg Lv 14, H. hauk-mærar, d. s., Korm Lv 5, hlins Korm Lv 15 fejl for hyrs? hlin Rv 21 er vist fejl for hvinn og for hón Hfr Lv 15. Jfr arm-, auð-, baug-, men-.

hlit, /, tilstrækkelighed, h. hróðrs, tilstrækkelig mange digte, Sigv 13, 2, litil h. vas at því, det var lidet tilstrækkeligt, omtr. — lidet nødvendigt (at le), GDropl 1, at h. (ved rettelse), så at det føltes som tilstrækkeligt (tilfredsstillende), Háv 11. Jfr Ó-.

hlita, (-tta, -tt), 1) have nok i, lade sig nöje med, være tilfreds med, h. horn-straums Naumu fyr hvitan dogurö, være tilfreds med en kvindefs elskov) i stedet for davre, Sigv 13, 12, h. sógoru, nöjes med hvad der var gjort, Eg Lv 37, þykkja lítils þurfa h. við, synes at lidet er nødvendigt, ringe möje var tilstrækkelig, Nj 12. — 2) lade det komme an på, bruge, følge, né h. frýju of e-t, lade sig ikke behøve at ægge til noget, Vell 3, h. róðum e-s, følge ens råd (egl. føle ens råd som tilstrækkelige'), Hålfs VI 15. — 3) bryde sig om, h. ógnarmglum, bryde sig om trusler, Háv 10.