kpr

356

land

korbeðr, m, 'leje-pude', pude der er i eller udgör et leje, bekkþiðurs k., ande-æg (kQr, reden, beðr, ægget), Egilss (XII) 2.

Kgrmt, f, 1) Karmøen (Norges vestkyst), pul III 3, IV bbb 3, pSær 4, 1, men K-ar, havet, ESk 10, 1, helsi K-ar, d. s., ESk 13, 12. - 2) mytisk elv, Ori 29, pul IV v 6.

Kgrtr, m, (u-st.), hestenavn (egl. 'den lille'), Bíarr (reið) Kerti pul II 4.

k9str, m, (u-st.), veddynge, især for derpå at foretage en ligbrænding, Heim-dallr ríðr at kesti, hvorpå Balder skulde

Lyden 1 giver ikke anledning til nogen særlige bemærkninger. Oprindeligt w i forlyd foran 1 er altid faldet bort; således hedder det f. eks. litr (der findes ikke spor af w); kun i enkelte tilfælde er h faldet bort, se h.

laða, (-aða, -aðr), indbyde, 1. hirð i hgll (acc.) Ht 86, Merl II 86, 1. til himins dýrðar Líkn 28, Lil 68, 1. til hjarta síns, om gud, Ekúl 1, 5, 1. heim, d. s., Leið 45, 1. skatna þars aldri þrjóti unaðs griótt ok frið Has 65; med dat, 1. landi ok þegnum at e-um, skaffe en land og folk, Merl II 28.

Lafhamðir, m, spottende betegnelse (for Toste jarl?, lafa 'hænge løs'), Hjprtr 1.

lafhræddr, adj, overmåde bange, Hjprtr 3.

lag, n, (læg), læggen, føjning, banda 1., forbindelses-ordning, forbindelse, andvanr banda 1-s, uden (erotisk) forbindelse, samkvem, Korm Lv 41, leggja 1. saman Qrv IX 27, 1. illra kvenna, forbindelse med slette kvinder, Hsv 12; — 1. orða, ord-fdjning, den måde, hvorpå ord lægges, föjes, udtryk, udtryksmåde, 1. heyrði orða Am 3, (jfr orðalag), óðar 1., digts form-og indretning, LeiS 3, stuttligt hefk á kvæði 1., formen for mit digt er kortagtig (idet det kun består af linjer udgørende hver sin sætning), Mhhv 11, specielt om 'versemåT (= hóttr), mart 1. bragar Ht 70, drópu lag Ounnl Sig 2. Jfr \qg-\ aldr-, faðm-, fjor-, orða-, óðar-.

laga, (-aða, -aðr), overgyde med væske (logr), især om maltet, når der brygges, 1. drykkju (gen.), lagat vas drykkju, der blev brygget til gæstebud, Am 76; med. lagask, udgyde sig, 1. tgr af kinnum, tårer strammer af øjnene, Lil 35.

lagagangr, m, 'lov-gang', retsforhand-

brændes, Húsdr 10, kastar hel, vinden, B krepp 1; lifs k., livsdynge, legemet, laust i lifs kostu unda gjalfrs eldi, blodilden slog ned i livets veddynge, sværdet ramte legemet (eller hovedet?), pJref 2. jfr eiki-, hræ-, lof-, val-, við-.

kQsungr, m, kappe, især rejsekappe eller lign., k. fær vomm Anon (XI) Lv 8. Jfr Falk, Kleiderk. °172~73.

kottr, m, 1) kat, kattar dynr SnE II432. — 2) jættenavn, pul IV b 5, kattar sonr, jættesøn, jætte, ek hef kveðinn Hoðbrodd sem kattar son, ikke bedre end en (modbydelig) jætte, Hhund I 18.

Ung, rettergang, bíða ljótan lið 1-s, blive strængt forfulgt, lide hård medfart, SnE II 198.

lagamál, n, 'lov-sprog', = logmál, bud, om Mose bud, et brennfagra 1. SnE II246.

lagastafr, m, alvernes navn på 'søen', og 'byggen', Alv 24. 32; det første også pul IV u 1. I det første tilfælde betyder ordet vel 'blikstille sø' (jfr udtryk som staf ar í sjóinn); det vilde da passe til alvesprogets øvrige ord; i sidste tilfælde antages det at betyde 'væskernes stav' o: grundlag, det hvoraf øllet brygges.

lagaviss, adj, lovkyndig (— logviss), om Mose, Leid 18.

lagdýr, n, 'hav-dyr', skib, stýrir 1-s, søfarer, Bjarni 4.

lagsmaðr, m, fælle, kammerat, Erp I 13 b.

lamasess, m, 'bænk, hvor den lamme sidder', liggja i 1-i, ligge uden at kunne bevæge sig (af alderdom, sygdom o. s. v.), HolmgB 12.

lamb, n, lam, 1. goðs, Kristus, Likn 37.

land, n, 1) land, jord, modsat 'sø', pul IV æ 1, fundu á 1-i Vsp 17, at 1-i Vell 20. 24, Hhund I 32, fyr 1-i Oldr 6, á 1-i ok á vatni HHj 29, of lqnd ok of log Hyndl 24, halda skipi við í. Hárb 7, fjarri londum Hhund I 27, ganga (upp) á 1. Jorns 40, Sturl 3, 7, HHj 22, Hhund I 50, stiga (purt) 1. HHj 21. 26, Ghv 13, Guðr II 35, skríða frá 1-i Guðr II 16. -2) land i alm., af 1-i Sigsk 63, Am 98, ór 1-i Am 2, 7, HHj 31, Yt 17, i 1-i, hjemme, Grip 2, á hverju 1-i Am 105, LU 40, hvergi 1-s Helr 9, víða 1-s Lil 19, innan 1-s Sigv 11, 11, Sturl 3, 16, hvert 1. holða Oddrgr 19, pigg'a hvert 1., få hele verden (som gave, omtr. = taka himin hondum),

L