reiðr

462

reistr

om kæmpende, kampf ny sende, således Rdr 11, Eg Lv 7, Sigv 2, 6. 7; 3, 3; 7, 2, Am 5, 6, Hfr 3, 6, pjódA 1„ 24, pfagr 3, pdr 21, samt alle de ovenfor anførte steder fra Eddadigtene, ligeledes Am 37. 42. 54; — Sigsk 13 er reiðr vist fejl for hræddr eller et andet med h begyndende ord (på grund af alliterationen, hnip-naði i l. 2 er næppe urigtigt). Jfr all-, of-, Ó-.

reiðuligr, adj, vredladen, vred, Katr 14.

reið-Viðurr, m, 'vogn-Odin', Vandils jgrmungrundar (søens) reið, skib, dens 'Odin', søfarer, Rarlevi.

reifa, (-ða, -ðr), 1) forfremme, góre anselig (beslægtet med rifr, s. d.), udstyre, glæde, r. e-n golli Am 13, Guðr II 1, r. e-n hringum Akv 39, mjgk eru reifðir Harkv 16, hoppum reifðr PI 15, Has 49, r. fjglða lýös af fiskum Leid 27, hvor dog adj reifr vistnok er rettere, ornu r-ir Áleifr Ótt 1, 6, r. mó sverðmans Hallv 3, vinna sårs svan reifðan OOdds 1. — 2) juridisk udtryk (om samme ord som foreg.?) om at 'gentage, repetere, en sags vidneudsagn og fremførte bevismidler' ved sagens afslutning for retten, hertil kan henføres, r. tíðendi, fortælle, genfortælle, udbrede, Hsv 28, r. græðgi, vise grådighed, om djævlen,, Pét 4, reift róg, bagvaskelse der er anstiftet og udbredt, Mv III 20; part. aet i kenninger, reif-endr gnýþings geir-Rótu gotva, som foretager vigtige sager på kamptinget, krigere, Eg Lv 15, reifandi stála hjarls éls, der udfører kampen, d. s., SnSt 4, 2. Hertil kunde endelig henføres r. gjgld rggnis, Akv 33, udføre betaling for, men sammenhængen er dunkel og vistnok forvansket; rettelsen af reifa til reiða synes næppe nødvendig.

reifaklæði, n. pi, de klæder, töj, der udgår et svøb, vefja r-um Mey 60.

reifar, m. pi, svøb, eiga góða r-a LU 35, klæða(z) r-um LU 42. 55.

reifir, m, forfremmer, glæder, hersa r., fyrste, Mark 1, 24, holða r. Hfr Lv 8. Jfr log-, må-.

Reifnir, m, søkonge, pul IV a 4, R-is marr, skib, Rdr 11, R-is raukn, d. s. (jfr rauknstefnandi), ESk 6, 49, — R-is ronn, skjolde, ESk 6, 54, R-is ræfr, d. s., Skúli

1,  4. — En af Angantyrssonnerne, Hvndl 23. Jfr Reimnir.

reifr, adj, oprömt, munter (egl. 'hvis stemning er hævet'), glaðr ok r. Hávm 15, heima glaðr ok við gesti r. Håvm 103, r. gekk herr und hlífar Stúfr 7, þá eru þeir r-ir Harkv 17; vinna e-n r-an, således bor der vist læses Leið 27. — Jfr bjór-, boð-, él-, folk-, gný-, gunn-, her-, hjaldr-, hug-, ógn-, vig-, q1-.

1. reik, f, 1) hårets skillelinje på hovedets overflade, r-ar himinn, hoved, Bjarni

2,  r-ar tun, d. s., Sigv 12, 14. — 2) hoved i atm., eik r-ar, hår, Árni 2, 1, rúfr r-ar, d. s., GSúrs 28, Heðins r-ar faldr, hjælm

(jfr faldleikr), Vell 37, Heðins r-ar skgl, d. s. (jfr skálleikr), pdr 11.

2. reik, n, vaklen, r. svara (v. 1. reikan) LU 17.

reika, (-aða, -at), vakle, rasa eða r. LU 92; r. ráðs, hvis disse ord hører sammen, Pét 41.

reikna, (-aöa, -aðr), 1) regne, opregne, meddele, ágætt tákn vil ek ýtum r. Gd 16, tgkn ritin ok reiknuð Gd 22. - 2) regne, overveje, r. pat réttliga EGils 2, 14, þú r-az hgfuðmusteri, regnes, anses, for at være, Mdr 14.

reimir, m, slange, pul IV qq 4 (dette er den rigtige form på grund af rimet reimir : seimir).

Reimnir, m, søkonge (vist — Reifnir), pul III 1.

reimuSr, m, kun i forbindelsen r. Jgtun-heima, om jætten Tjasse, Haustl 7; det er muligt, at ordet står i forbindelse med reimt (es), 'der er spøgelser på færde'; 'larmer'? (jfr no. reimast, (Ross).

rein, /, egl. agerren og jordstrimmelen mellem to sådanne, ragna r., gudernes vej, Bivrost (jfr reinvári), Húsdr 2, i alm. land. — I kenninger, for hav: Haka vagna r., skibenes land, havet, Haustl 16, Róða r. Sigv 2, 3, Rokkva r. Ht 73; — for kvinde: r. steina Grettis 51, r. bauga, EGils 3, 3; jfr pul IV yy 2; for skjold: elds (sværdets) r. phred 4. ~ Jfr baug-, bauga-, flug-, geð-, sef-, tjor-.

reina porm 1, 6 urigtigt for heiman.

Reinald, m, Heil 1.

reini, m, hingst, Anon (X) I B 3, HHj 21 (hds remi), r-a rodd HHj 20 (hds hreina mod alliterationen). Jfr Bugge, Edda s. 407.

reinn se hreinn.

reinvári, m, 'landstribe- eller vejvogter', ragna r., gudevejens bevogter, Heimdal, Htlsdr 2 (adskilt ved tmesis); vári er ellers ukendt.

reip, n, reb, tov, síga í r-um, i tove, pstf 1, 4, skibstov, leggja hendr at r-um Sturl 4, 14, drifa til r-a lv 15, harð-sveipaðastr r-um Ht34, gelr i r-um Anon (XII) B 3; heljar r. sveigð at síðum, symbolsk udtryk, Sol 37. Jfr drag-, hjalp-, kjal-, skaut-, þrá-.

reisa, (-ta, -tr), rejse (kausativ til risa), bygge, r. lauka, masterne, Bglv 5, r. vé Blakkr 2, 1, r. merki Anon (XII) B 23, véstgng reistisk Ilt 36, r. (bautasteina) Håvm 72, r. hafnar mark GrHj 3, r. hus Leið 43, r. Rums hgll Skapti, reisa stéttar (ved rettelse) od 13; r. rond við e-m, hæve skjold mod en, stille sig til modstand, Mark 1, 32, Merl I 37; r. kristni-hald, oprette kristen tro, Sigv 12, 2; r. ofrausn, tage sig altfor megen magt, Sturl 4, 11, r. hildi Nj 10.

reistr, m, egl. 'en der vrider sig, bugter sig' (for vreistr, S. Bugge, Tidsskr. f. Phil. VI, 97 f.), jarðar r., midgårdsormen (der snor sig om jorden), Rdr 14.