sag

478

salr

om en på en bestemt vis, pKolb Lv 7, segja góða s-u, have en god melding, ESk 13, 1, s-ur mglugra manna reynask at lygi Hsv)75. — 2) sammenhængende fortælling '(om fortids begivenheder), fornar s-ur Grott 18, Oddrgr 1, Merl II 3, oðlinga s-ur Hl 1 b, s. frá e-m Mhkv 9; ganske uklassisk og ungt er Sólarljóðs s., indholdet af S., Sól 83 (sent tildigtet vers). Jfr spá-, stórher-.

saka, (-aða, -aðr), beskylde ('påføre sag, skyld', sok), s. þræla, give trælle skylden, Hsv 24 (v. L), s. sjalfan sik Hsv 39; medium, s-ask, give sig skylden, s-ask eigi þú, gör dig ingen bebrejdelser, HHj 33; s. sáryrðum, give hinanden skyld, bebrejde hinanden, Lok 5. 19, sjalfir of s. Hamd 29; s. við jorð, yppe strid med jorden, Heið 23; malmr s-ar hjalm, angriber, beskadiger, Hl 5 b; — upersonl., e-n sakar, en kommer til skade; sakaði engu, tog ingen skade, Heil 11.

sakabót, /, (-bœtr), bøde for skyld, at s-um, til bøde, Anon (XIII) B 55.

sakasár, n, sår som er følge af eller er skyld, fyr þetta s., fordi han havde gjort sig skyldig, Mv III 18.

sakdolgr, m, fjende, urigtig v. 1. Haustl 16.

saklauss, adj, uskyldig, Háv 8, Likn 21. 44, Sól 6. 22, s-t blóð Heil 8, vasa s-t NM 64; s-t, adv, Am 6, 4. Jfr all-.

sakmól, n. pi, —. SQk, sag, halda s-um e-s, forsvare ens sag, pmáhl 16.

sakna, (-aða, -at), savne, s. málvinar Guðr I 20, s. Halfdanar Yt 30, s. sgrva Oefnar Korm Lv 37, s. sins hamars pry 1, s. eins (baugs) Vol 10.

sakrúnar, /. pi, 'skyld-runer', runer, der skal bevirke strid, bera s. með sifjung-um, anstifte strid mellem svogre, Hhund Il 34.

salakynni, n, = salkynni (jfr húsa-kynni), bolig, hvé Vafþrúðnis s. séi Vafpr 3.

Salarey, f, norsk ø, pul IV bbb 2.

Salarsteinn, m, mytisk stednavn, Vsp 14.

salbendingr, m, skjold, pul IV r 1. Jfr Falk, Waff 126, Meissner 9.

salbjartr se salr (bjartr).

SalbJQrn, m, ø ved Sydhordland, pul IV bbb 2. Jfr M. Olsen: Stedsnavnestudier s. 34 f.

salbrigSandi, m, 'sal-bryder', Sveigðis s., 'Odins sal', skjold, dets 'kløver, ødelægger', kriger, Sindr 5.

saldeilandi, m, OSúrs 12, giver ingen mening og er rimeligvis forvansket for sædeilandi, s. d.

saldrótt, /, 'salens, husets, mænd', husets folk, s. of sofin Håvm 101.

Salfangr, m, jættenavn (v. 1. Sval-), pul IV b 4.

1.  salgarðr, m, 'sal-gærde', gærdet omkring en sal, bolig, set jask á s-ö Vgl 30.

2.  salgarðr, m, sværd, pul IV l 4. Jfr Falk, Waff 58.

Salgofnir, m, navnet på Valhals hane

(= Gollinkambi), áðr S. sigþjóð veki H hund II 49; blandt hanenavne, pul IV uu; bægge steder skrevet med f. Er ordets sidste led mulig beslægtet med no. gauve 'mægtig, anset mand' (Åsen), jfr gauv, adj; altså 'den prægtige i, ved, salen'?

salhús, n, 'sal-hus', — salr, sjau eigum s. Akv 7.

Salin, /, elvenavn, pul v 4.

salkona, /, 'sal-kvinde', tærne, Sigsk 47. 50.

salkonungr, m, 'sal-konge', himna s., gud, ESk 6, 66, solar s., d. s., Leid 25, Heilv 13. 17.

salkynni, n. pi, bolig (egl. vel 'boligens beskaffenhed'), Óðins s. at séa, Valhal, Gri 9. 10, ór s. at séa Ski 17. 18; hjón s-a, husets ægtefolk, Rp 3. 5 o. s. v. Jfr salakynni.

salmr, m, salme, syngva s-a pråndr, Hl 27 b; er getr i s-i Gd 8, s-a spjoll Merl II 96; — hjprva s., kamp, rekja hJQrva s-a (om sværdet) Hl 37 b. Jfr hjor-.

salnæfr, /, 'sal-næver', 'sal-tag', Sváfnis s-ar, taget på Odins sal (Valhal), skjolde, Harkv 11.

salpenningr, m, 'sal-penning' (penning rund metalplade), Svolnis s., Valhals penning, skjold (jfr det Joreg.), Rdr 12.

salr, m, (-s og -ar; pi. -ir), sal, om et enkelt (stort, langstrakt) hus eller bygning, i pi. om 'bolig' i alm., hjem, gård; om guders og fyrstelige personers bolig (jfr Ups. studd. 203), s. þakiðr skjgldum, Valhal, Gri 9, s-ir Óðins Hhund II 50, Eirm 3. 4, Sigtýs s-ir SnE I 340, ása s. pry 13, s. á Gimléi Vsp 64, om Freyjas hjem, Gri 14, Menglads, Fj 31. 45. 49 (disse to steder i pi), s-ir Ojúka Grip 43, HlQðvés s-ir Gudr II 25, jofra s. Oddrgr 14, s-ir siklings Ht 90, om Vplunds hjem, Vgl 7, Sigurds, Sigsk 22, Brynhilds, Fáfn 42, Helr 10, Faders og Moders, Rp 26; jfr i sal Brot 16, Gudr II 24, III 7, Akv 15, Ghv 15; at solum Lok 28, til s-a várra Re g 13, s. of sessmpgum Håvm 152, of sal gaukar, gøge i (ved) salen (jfr Salgofnir), Grott 7, s-ar gafl Hamd 31; s-ir lýða, menneskenes hjem, Reg. 3, sól skínn í s-i, den bebyggede verden, Alv 35, eiga s-i, have bolig, Vsp 5, gørva sér s-i Gri 5. 12. 16, silfri pekja s-i Gri 6, finna s-i auða Vol 4, búa sal njolmum Sigv 3, 16, om ringere folks, bønders, huse, braut hvarf ór sal, om en isl. gård, Rorrn Lv 15, i sal G Surs 3. 13. 14, brenna s-i pjóðA 4, 2, Mark 1, 22, i einn sal Ormr 1, 1, s-ir fellu Gisl 1, 5, s. feldr Sturl 6, 4, — end-langr s. Vgl 7. 16. 30, Oddrgr 3, endlangir s-ir Ski 3, gollnir s-ir Fj 5, suörœnir s-ir Gudr II 14, s. sleginn sessmeiöum Akv 14, taugreptr s., om en ussel hytte, Håvm 36, — om jætters bolig, Hym 10. 11. 12. 34, Vafpr 7. 8. 9, Ski 16, pry 27, hvor der allevegne er tale om jættefyrsters