Vað

587

val

Vaðbatúli, f, í víðri V. Merl II 77; ordet er opstået ved misforståelse; originalen har "de vado baculi".

Vaðgelmir, m, en af Nastrands elve (egl 'den hvis vadested brusér', så at dermed betegnes, at ikke engang elvens vadesteder er lette at passere), vaða V-i Re g 4.

Vaðla, f, elv på Vestfold, måske Lågen, se O. A. Johnsen Festskr. til F. Jonsson 175 f., V-u straumr Yt 31.

vaðr, m, fiskesnöre, gerva sér vað Hym 21, v. lå vilgi slakr Rdr 16, greiddr v. Pét 21.

vaf, n, noget man vikler om (vefja), eller noget som er viklet op (spiralformet; jfr "vqí, hringar," SnE II 494), handar vaf, ring, handar v-s gildir, gavmild mand, Sindr 6.

vafra, (-aða, -at), farte om, v-ar þú víð-flogull Hæng VII 2.

vafrlogi, m, flakkende lue, lue som bevæger sig idelig op og ned, til siderne, især om den lue man tænkte sig omgav fruerstuer i sagntiden og som tænktes uigennemtrængelig, pul IV pp 2, of myrkvan visan v-a Ski 8. 9, salr slunginn visum v-a Fj 31; når 'vaverluen' kaldes 'mörk' må dermed menes 'uigennemtrængelig for öjet', når den kaldes viss. må dermed menes at den er 'uundgåelig på vejen' for enhver, der vil trænge ind i hallen, den omgiver; v. heims skala, solen, ESk 12, 1; urigtig v. 1. ESk 11, 5. Jfr Sahlgr Edd-Scald 267 f. og 278 f.

Vafþrúðnir, m, jætte med hvem Odin havde kappestrid om visdom (egl 'stærk i indviklede, vanskelige sporgsmål'), Vaf pr. passim, pul IV b 5.

vagga, f, vugge, Mv II 11.

vågn, m, 1) vogn, v. at beita, spænde trækdyr for vognen, Gudr II 18, ór v-i Qrv IX 40, hefja i v-a Gudr II 35, v-a borg, vognborg, ESk 6, 56, v-s slóðgata Qrv IX 38. — I kenninger, for jord (jordens overflade): v-a ver Alv 3, v-a grœðir Anon (X) Il B 3 (jfr dolgr), — for Odin: v-a rúni (jfr Kjalar pas kfalka drók) St 22, — for skib: v. gymis (ved rettelse) Tindr 1, 2, hlunns v. Styrkárr, kjalar v. pjóðA 1, 12. — 2) Karlsvognen, stjærnebilledet, v-s holl, himmel, Heilv 14; i øvrigt mest i pi, v-a ból, d. s., Gdp 15, v-a brautPéi 14; v-s geymir, gud, Mgr 38, v-a gramr, d. s., Gd 5; bragningr solar v-a Katr 20. 34, her betyder solar v-ar 'snarest himlen, men det er muligt, at det kun betyder det nævnte stjærnebillede. — 3) som mandsnavn, V. Ákason Vígf l, pGísl 12, Jóms 9, 14 o. s. v. ~ Jfr hvél-.

vagna, /, delfinart (delphinus orca), i en lidet forståelig sammenhæng, Hfl 21 (uægte halvvers); v-u láð, havet, Od 28, v-u hrynslóð, d. s., Od 7.

vagnbraut, /, 'vognens (o: Rarlsvog-nens) vej', himmel, valdr v-ar, gud, Obarr 1.

vagnbryggja, /, 'vognens (o: Karlsvog-nens) brygge', himmel, Nik 1, 3.

Vagnhgfði, m, jætte, pul IV f 1; jfr Saxos "Vagnophtus".

vagnræfr, n, 'vognens (o: Karlsvog-nens) tag', himmel, v-rs visi, gud, ESk

6,  71.

vagnskreytir, m, 'vogn-udruster', vika vågn, skib, dets skreytir, søfarer, Isl-dr 4.

1.  vaka, (-ða, -at), 1) våge, være vågen, v. VQrðr goða Lok 48, vaki ek ofvalt Vol 31, v. of allar nætr Hávm 23, einn vakði Ounnarr Brot 12, opt v-ir drengr Bjhit 2, 22, at mildinga mengi vakði, var, blev, vågen, Hhund I 26; imper., v-i, vær vågen, vågn, Hyndl 1, Grog 1, HHj 24, Grott 18, Bjark 1, v-i hann at vilja, måtte han i vågen tilstand leve efter ønske (lyst), Grott 5. — 2) være vågen, o: i bevægelse, láta saka snót (o: Hildi, kampen) v. Hfl 13, v. i vindi, om bølgerne, Heið 21, víg-spjoll (o: bavnen) v., er vågen, kommer tilsyne, Grott 19, við pat skal vilbjgrg v., vise sig, blive til, Gri 45.

2.  vaka, /, vågen, vigilie, v-ur með fostu Gd 36; réttlig v. EGils 2, 14. — Jfr and-.

vakinn, part. adj, vågen, vesa v. Håvm 100.

vakna, (-aða, -aðr), vågne, pry 1, Am 10, HHj 23, Korm Lv 37, v. ór svefni Grip 16, Merl II 15, v. við illan draum, vågne ved (formedelst) en ond dröm, men tidlig har udtrykket fået en betydning 'som af en ond dröm', (selv om en sådan ikke var tilstede), Rdr 3, v. veginn, vågne efter at have fået banesåret, Sól 6; v. ór moldu, om opstandelsen, Has 31, v. frá illu, vende sig til det gode, omvende sig, PI 6.

vakr, adj, bevægelig, årvågen, v. þú vert Hsv 9, kosta v. at vera Hsv 18, v. herr, årvågne, påpasselige, mænd, Heilv

7.  — Som navn på Odin, pul IV jj 7. — Navn på en hest, Morginn (reið) Vakri pul II 2, IV rr 2, Ræfils V., skib, Rv 31, Marnar V., d. s., Hfr Lv 3. Jfr år-.

vakta, (-aða, -aör), iagttage, v. einn hlut, iagttage, overholde, én ting, Mv III 6, v. mektargJQrð Mey 36, v. várar sektir verðlaust, iagttag vor skyld (som) uden værd (gengæld), gengæld ikke vor skyld, Mdr 7. Ordet er et yngre låneord.

1.  val, norsk form for vel, Eg Lv 14.

2.  val, n, valg, udvalg, mest manna v., de bedste mænd, Hyndl 11. 16, v. fremðar manna ESk 6, 10, Haddingja v. Hál 11, Vinða v. Sindr 3, v. drengja /// 19 a, v. veiga, udsøgte drikkevarer, Ht 25.

1.  vala, Hást 3, urigtig v. 1. for vir(ð)a.

2.  vala, f, den knokkel, der forbinder læg og lår, i pi synes det at være brugt om hele benet, léi es liggr í Víðópnis vQlum Fj 30. Jfr hnit-> hvél-, streng-.

valafolk, n, udvalgt skare, udvalgte krigere (vala af et vali, jfr einvali, ein-vala lið), Sturl 4, 17.