5) das enklit. angefügte pron. ist mit der negat. -a oder -at verbunden, während a) das unverkürzte pronomen nochmals nachfolgt: bíþka ek Vkv 19% emka(t) ek Skm 181 Hrbl 97 Orp 213 Sd 21% monka ek Sd21% nautkaek FM5U, sékka ek Vkv 195, vilkat ek Hm92; das nachfolgende ek ist gestrichen: hnékat Od 9 % kannka Am 661. mákat Am 12% sákat Ohv 11% sitka HH II 35 % varþka Sg 34 % vaska-Filf 211HHII11 % vilkat Sg 50 % (mit erweichung des k zu g): myndega HHv 423;

b) das unverkürzte pron. nochmals vorausgeht: ek ákka Fm2% ek kveþka Ls 18% (gegen die hss.) ek nó mákat FM 216;

c) hinter der negat. das pron. nochmals enklit. angehängt ist: mákak Am 513, (mit ertveichung des ersten k zu g): máttegak Ohv 123; die synkopierung des e ist gegen die hs. hergestellt: ákkak Am 13% emkak Am 85% fankak Hqv 401 Fm 16* Am 90% liykkak (ekki hygg ek B) Hm 29 % knákak Hym 333 Am 51% mákak Oþr II 30 % monkak Ls 362 HHv 231 Opr 1135% sákak Þrk 25% sékak OþrIII6% vaskak Alv 43, veitkak Am 293 vilkak Ls 184 Hdl 54 Orp 261 Am 13% (mit ertveichung des ersten k zu gj: gørfjegak Gþr II 11% kallegak OþrllI6% þoregak Vkv 27*; d) das pron. zweimal enklit. angefügt und ausserdem unverkürzt der verbalform vorausgesetzt ist: ek fukkak Skm 22% (mit erweichung des ersten k zu g): ek bjargegak Hqv 152% ek stQþ-vegak Hqvl503; das vorausgehende ek ist gestrichen: máttegak Od 30% vildegak Illr 133 ;

B. ek steht ohne Verbindung mit einem verbum: aldar ørlQg hykk at hon (Gefjon) oll of vite jafngorla sem ek (seil, veit) Ls 21% vel ek Jneilmir!' Vkv 30% vake ek of valt, vilja ek lauss (ich der freudenleere ' Vkv 33 lR (S. streicht das ek und schreibt vi]jalauss), kv^n's hans Guþrún, en ek (seil, um kvqn) Gunnars Sg 72, minnsk þú, Sigvorþr! livat vit mæltom .. at mynder min móþogr vitja hair ór heljo, en ór heime ek (seil. mynda vitja) þín Ohv 20*;

sg. gen. min (fær. min, aschived. min, adän. myn; got. meina, ahd. alts. afris. min, ags. min): hvi freistef) min? Vsp 288, flq est, Freyja! es freistar min Hdl 6 %

riþet haff)e móþogr (SigVQrþr) á vit min at biþja Br 19 % min at vitja Sg 51% sende Atle qro sina of myrkvan viþ min at freista Od 232, mynder min mof>ogr vitja hair ór 6 heljo Ohv 203;

dat. mér, unbetont mer (norw. mer, me, fær. mær, aschwed. mär, mä; got. mis, ahd. mir, alts. afris. mi, ags. me): a) abhängig von einem verbum: ólk mérjóþ Ohv 148; 10 ef meintregar mér angraþet Orp 34*; Hrist ok Mist viljak at mér horn bere Orm 361; hér ok hvar munde mér heim of bof>et Hqv 67% mér mange mat né bauþ Orm 22, fm lézt mér á bef) þínn bof>et 15 Ls 52 % hirþaþu bjóþa .. þær kinder mér Gþr II322; blanda mér drykkjo Am 802; þvi bregþr f)ú nu mér, Fáfner! Fm 8% bregþ eige mér .. þót værak fyrr i vikingo Hir 3þvi brå mér Guþrún .. at Sigverþe 20 svæfak á arme Hir 13l; bana mont mér brøf>ra bøta aldrege Am 68*; fekk ek mér felaga Hqv 52*, fær mér ekka orf> Orp 201; finn mér lindar loga Bm 1*; þii frýþer mér hvats hugar Fm 30*; hendr. mér fulltýþo 25 Fm 61; unz mer fyrmundo miner bréþr at ættak ver qIIoiu fremra Opr II 31; hann (hamar) enge maþr aptr of heimter, nema føre mér Freyjo at kvæn Þrk 7% nu féra mér Freyjo at kvqn Þrk223, f>egn .. 30 f>anns mer férþe goll Hir 10*, férþe mer Grimhildr full at drekka Opr II221; galdra fm mér gal Og 51; gefenn Óþne, sjalfr sjqlfom mér Hqv 138*, mar gef fm mér þá Skm 8l, gaf hann mér gambantein 35 Hrbl 59, ek køm .. qso at bif)ja at mér einn gefe mæran drykk rnjaþar Ls 63; gQltr .. es mer hager gørf>o dvergar tveir Hdl 7% liQrg (Óttarr) mér gørf>e Hdl 101; húna hvassa hétk mer at runom Ohv 122; 40 þóttu bøter hamre mér Ls 622; kennef) mér konungs nafn HHv 12*; es mer af fáre flest orf) of kvazt Od IO2; fm skalt .. låta míuo lande ok mér sjalfro Sg 103, mér lætr ok sjQlfom niillom ilz Iltet Am 80*; 45 mont mér, Freyja! fjaþrhams lea? Þrk 33; lqnd .. es mér leifþe Buþle Am 90Ä; hqf)ungar hverrar leitaþe mér et horska man Hqv 101*, orþ mér af orþe orþs lei-taþe, verk mér af verke verks leitaþe Hqv 50 1413'*, mér's harþlega harma leitat HHv 382, mér mange munar leitaþe Opr 17*; ráþ þú mér níi, Frigg! Vm ll, mon Gunn are tii gamans ráþet siþan verþa eþa 7*