huggesk it, horskar! hvéges þat gørvesk Am 322; sich gestalten: inf. må at gófo gørask slikt, ef skal HHv 33*. Compositum: fyr - gørva. gørve, f. ausrüstung, kleidung: sg. acc. berbeinn fu stendr ok hefr brautinga gørve Hrbl 11.

Compositum: at-gørve. gørf, f. (norw. gjerd) werk, arbeit; in: hann - yrJ).

gØzka, f. (feer. gø0ska, aschwed. gödska, adän. gødske) güte: sg. dat. gørfu nu, Gufrun! af gøzko finne okr til ágætes, es mik ut hefja Am 96*.

gøfa (dd; norw. gjøda, feer. gø0a, aschwed. göþa, adän. gøde; ahd. guaten in: gi-guaten; vgl. ags. gódian) l)jmd(ehn) mit etw. (eho) begaben, beschenken, ausstatten: inf. mik baf) hann (Buf le) gøfa golle rauf o Od 14 *; prt. ind. sg. 1. (mit suffig. pron.) gøddak (Svanhilde) golle ok gofvefjom, áfr hana gæfak Gotfjófar til Ohv 161; sg. 3. gødde okr Grimhildr golle ok hals-menjom Am 68*; part. prt. f. sg. gen. vas oss synjat Svafnes dóttor hringom gøddrar HHv 5B; sg. acc. mey veitk eina.. golle gødda Fm 404; 2) unpersönl. gøf er á (es fügt hinzu': inf. afkqr áfr f óttak, á mon nú gøfa (das wird nun noch wachsen, zunehmen' Am 67*.

Compositum des part. prt.: full - gøddr. gøfre, n.(norw.g]øåQin: tol-gjøde, adän. gøde) bereitwilligkeit, hilfe: sg. dat. miklo estu hnuggenn,es fú'stminog øpeOrm51*A.

gqfga (af) schmücken: inf. sjtjlf skyldak gQfga .. hrør feira Oþr I71; part. prt. f. sg. nom. ein skalt ráfa aufe Buþla, golle gQfgoþ ok gefen Atla Opr II274.

gqfoglegr, adj. von stattlichem ansehen: superl. f. sg.nom. hann (Helgi) så rifa valkyrjur niu ok var ein gqfugligust HHv 5 pr 15.

gqfogr, adj. (fær. gövugur, gövigur; vgl. got. gabigs) 1) stattlich: n. sg. nom. gQfokt lif) gylf a HH 151% g<?fokt dýr heitek Fm21; superl. m. sg. acc. hann (Sigurf) kalla allir menn . . gqfgastan herkonunga Bf 33; 2) reich ausgestattet mit etw. (eho): m.pl.acc. þjóna menjom gqfga Sg 662; f. sg. acc. mófor åtter menjom gqfga Hdl 13 \

Composita: horn - gQfogr, nad - ggf ogr, vápn-gqfogr, æt-gqfogr.

gqltr, m. (norw. adän. galt, feer. göltur, aschwed. galter; vgl. ahd. galza (sucula') eber: sg. nom. seinn es gQltr minn gof veg trof a Hdl 5s, gQltr gloar gollenburste Hdl 5 7*; dat. ber minnesQl minom gelte Hdl 461; pl.dat. gefa gpltom HHI46\ Compositum: sonar - gQltr. gcmgoll, adj. (aschwed. gangol in: brun-gangol, by-gangol; ags. gongel in: 10 wid-gongel) zum gehen geneigt, beweglich; in: nauf-gQngoll.

gQi'la, adv. (feer.gjörla, aschwed. gorla) vollständig, gänzlich, genau: veita gQrla sås of verfe glisser, fot hann mef grQmom 15 glame Hqv 313, veiztattu fyrer gQrla Hrbl 7, gamalla øxna nQfn hefk gQrla freget FM 11 % hann (Gunnarr) visse fat vilge gQrla, hvat hQnom være vinna sømst Sg 13 *, ek veit gQrla, hvafan veger standa Sg 19% 20 ek veit gQrla, hvi gegner nu Sg 27% sjalfr veizt gQrla Sg 34 ^ Gufruno gQrla leyndo f vis heidr vita hQlfo skylde Od 25*. Composita: jafn-gQrla, o-gQrla. gqrlega, adv. (feer. gjörliga) dass.: 25 ratar gQrlega ráf Sigvarfar Orp 362.

gorn, f. (norw. gorn, feer. gorn) darm: pl. dat. fik (mik) á hjQrve skolo ens hrimkalda magar gQrnom binda gof Ls 494 502.

30 gqrr, adj. (aschwed. gör, adän. gør; alts. garu, ags. gearu, ahd. garo; zur etymol. vgl. Fr. Kauffmann, Beitr. 20, 530 fg.) 1) bereit zu etw. (ehs, til ehr od. mit nachfolg, at c. inf): m. sg. nom. 35 gQrrlézk Gunnarr goll at bjófa Oþr I1Í91; pl. nom. skolof fess gQrver Am 552, (SQrle ok Hamfér) gengo or garfe gQrver at eiskra Hm li1; f. sg. nom. gollbitlof vast gQi* til rásar HHI442; pl. nom. nu 'ro 40 talfar nQnnor Herjans, gQrvar at rifa grund valkyrjor Vsp 31*; acc. så valkyrjor vitt of komnar, gQrvar at rifa til Gotfjófar Vsp 312; 2) geneigt zu etw. (ehs): m. sg. nom. gQrr ilz hugar Hym 94; 45 3) das part. prt. von gørva vertretend: a) getan, gemacht, geschaffen, bereitet, errichtet: m. sg. nom. var Gleipnir sif an gQrr or sex hlutum FM85, or f vi vas hann Gleipner gQrr FM 89, haugr var 50 gQrr eptir Helga HH II 37 pr 1; acc. hann (Gastropne) gQrvan hefk ór Leirbrimes limom Fjl2% fann (sal) hafa horsker haier of gQrvan or odøkkom ógnar ljoma